บทความ

Borboleta บริจาคสิ่งของ 18 โรงเรียน ปี 2562

Borboleta ร่วมกับ มูลนิธิมหาสมุทรแห่งปัญญาบริจาคสิ่งของเพื่อสนับสนุนทางด้านการศึกษาและสุขภาพ ให้แก่นักเรียนในจังหวัดต่างๆ

ประจำปีการศึกษา 2562 รวมทั้งสิ้น 18 โรงเรียน ทั่วประเทศไทย โดยสิ่งของที่บริจาคประกอบด้วย หนังสือความรู้ทั่วไปเพื่อเสริมความรู้ให้กับเด็ก อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์เครื่องเขียนและศิลปะ ยาสามัญประจำบ้าน

Join the conversation

SHOPPING BAG 0

ACCOUNT
Wishlist

Wishlist

Login

Create an account

Password Recovery

Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.